Vyökokeissa tarvittavia tietoja

Värivyökokeisiin liittyvät teoriatiedot

  • 8.kup: Peruskäytös ja Jongshin vyökokeessa, vyökokeen tarkoitus.
  • 7.kup: Lajin peruskäsitteet: Taekwondo suomeksi, dojang, dobok (Kup-dobok, Poom-dobok ja Dan-dobok), tekniikoiden suorituskorkeudet ja -kohteet (arae, momtong ja olgul), vyöasteet (Kup-, Poom- ja Dan-arvot, Dan-arvojen nimet), taekwondon harjoitusmuodot (perustekniikka, poomse, ottelu, askelottelu ja hosinsul) ja niiden perustarkoitus. Omatoiminen lämmittely vyökokeeseen.
  • 6.kup: Taekwondon 6 arvoa: Käytös, vaatimattomuus, kärsivällisyys, uhrautuvaisuus, kunnioitus sekä mielen ja kehon puhtaus.
  • 5.kup: Itsepuolustuksen lakiperusta; Rikoslaki 4. luku 4§ (hätävarjelu) sekä Pakkokeinolaki 1. luku 5§ (itseapu) ja 2. luku 2§ ja 3§ (yleinen kiinniotto-oikeus ja voimakeinojen käyttö).
  • 4.kup: Ottelusääntöjen perusteet; sallitut tekniikat, sallitut osuma-alueet, pistealueet, pisteiden saaminen, kielletyt suoritukset ja rangaistukset, ottelualue, otteluaika, ratkaisumahdollisuudet (=tuomiot).
  • 3.kup: Poomsekilpailusääntöjen perusteet; kilpailualue, kilpailun kulku, pisteytyksen periaatteet ml. virheiden pisteyttäminen, kilpailukategoriat, -sarjat ja sarjoissa tehtävät poomset, voittajan määräytyminen.
  • 2.kup: Lajin syntyhistorian perusteet ja pääkohdat lajihistoriasta Suomessa ja Mikkelissä.
  • 1.kup: Taegeuk Poomsen 1-8 trigrammit ja niiden tausta-ajatukset (filosofiat). Tarkemmat poomse-kohtaiset soveltamisohjeet esim. täällä.

Liikesarjat videoina